AMAÇ

Yarışmanın Amacı

  • Katılımcıları dilsel ve edebi üretime teşvik etmek,
  • Katılımcıların öğrenmekte oldukları yabancı dilde (İngilizce) kendilerini yaratıcı, akıcı ve yenilikçi ifadelerle anlatabilmelerini sağlamak,
  • Katılımcıların çeviri faaliyetlerine karşı farkındalığını arttırmak,
  • Katılımcıların edebi çeviri sürecinde kendilerine özgü stratejiler geliştirmelerini sağlamak,
  • Çeviri aracılığıyla katılımcılara ana dillerinde ve yabancı dilde (İngilizce) okumayı, yazmayı sevdirmek,
  • Çeviri sayesinde katılımcıların ana dil ve hedef dil edebiyatlarını tanımaları ve sevmelerini sağlamak.