KOŞULLAR

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE DİĞER BİLGİLER

 • Yarışma, Türkiye’deki tüm lisans öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.
 • Yarışmaya yalnızca 18 yaşında veya büyük reşit katılımcılar katılabilir.
 • Yarışmaya yalnızca İngilizce Hazırlık Eğitimini başarıyla atlamış/ tamamlamış öğrenciler başvurabilir.
 • Salgın koşulları nedeniyle bu yılki yarışmanın tüm aşamaları uzaktan erişim yöntemiyle yapılacağı için engelli öğrenciler de yarışmaya rahatlıkla katılabilecektir.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
 • Çeviri katılımcının kendisi tarafından yapılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
 • Çeviri “Times New Roman” formatında 12 punto ve bir satır aralığı verilerek oluşturulmalıdır.
 • Çeviride Türkçe dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
 • Öğrenciler çevirileri ile daha önce başka bir yarışmaya başvurmamış veya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin çevirisi ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
 • Katılımcılar kompozisyonlarını ….. adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.
 • Aynı adreste yer alan “Başvuru Formu”nun içindeki “KVKK Aydınlatma Metni” ve KVKK Açık Rıza Onayı” nın da doldurulması zorunludur.
 • Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme süreci sonunda ilan edilecek sonuçlar kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir.