ŞARTNAME

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKüLTESİ

ÇEVİRİDE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

GİRİŞ

Üniversitemiz İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından 28.06.2021 tarihinde, uzaktan katılım, değerlendirme ve ödül töreni düzenlenmesi usulüyle, Çeviride Şiir Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki üniversitelere bağlı lisans bölümlerini kapsayacak olan yarışmamıza, Yüksek öğretim Kurumu'na bağlı üniversitelerdeki lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler istedikleri takdirde, gönüllük esasına göre, herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night”  ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerinden yalnızca birini Çevirmeleri istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, her şiir kategorisinde ilk 5'e giren öğrenciler ödül almaya hak kazanacaktır. Tüm ödüller Ankara Bilim üniversitesi tarafından karşılanacak ve ödemesi Ankara Bilim üniversitesi tarafından yapılarak kazananlara kargo yoluyla gönderilecektir.

Yarışmayı kazanan öğrencilerden öğrenci belgesi istenecektir, belge tesliminin ardından ödül verilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Duyuruların Yapılması       MART 2021
Çevirilerin Gönderilmesi için Son Katılım Tarihi   17 MAYIS 2021
Öğrenci Kimliği Gizlenerek, Çift Okuma Yöntemiyle Değerlendirme MAYIS-HAZİRAN 2021
Her Kategoride İlk 5'e Girenlerin Açıklanması ve Ödül Töreni (Uzaktan) 28 HAZİRAN 2021

YARIŞMANIN KONUSU: 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri Çevirisi

 

Milattan önceki destanlara kadar uzanan köklü tarihi ile şiir, yaratıcı ifade biçimlerini bir arada bulunduran özgün bir dildir. Farklı zaman dilimlerinde değişken biçimsel ve biçemsel özellikler gösteren bu edebi türün çeviri aracılığıyla başka dillerde ifade edilmesi yalnızca hedef edebiyatı değil kaynak edebiyatı da zenginleştirmekte, geliştirmekte ve yenilik katmaktadır. Bu amaçtan yola çıkan Şiirde çeviri yarışması İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nın 20. Yüzyıl şiiri içerisinde önemli eserlerden sayılan İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night”  ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerine odaklanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler belirtilen şiirlerden yalnızca birini çevirecektir.

Şiir çevirilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

  1. Şiirin ana fikrinin doğru anlaşılması
  2. Şiirin biçimsel ve biçemsel özelliklerine uygun çevrilmesi
  3. Dilsel yaratıcılık ve orijinallik
  4. Edebi yaratıcılık ve orijinallik
  5. Şiirde anlam bütünlüğünün korunması
  6. Dizelerin akıcı bir biçimde sıralanması 
  7. Uygun ve çeşitli dilbilgisi yapılarının kullanılması
  8. Uygun ve çeşitli kelimelerin kullanılması
  9. Dilin Türkçedeki noktalama işaretlerine ve yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması

Çevirisi Yapılacak Şiirler

Do Not Go Gentle into That Good Night The Road Not Taken